Menu
Obec Vřesina
Vřesina

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Informace o jednotce

Jednotka SDH Vřesina je jednotkou požární ochrany typu III/I Jedná se o jednotku s územní působností, která je vedena v krajském poplachovém plánu. Základním úkolem této jednotky je likvidace požárů a ochrana obyvatelstva. Specifikace typu této jednotky je, že vyjíždí k požárům a jiným mimořádným událostem ve sníženém početním stavu. (3+1). To znamená že výjezd jednotky je  tvořen velitelem, řidičem-strojníkem a dvěma hasiči. Početní stav jednotky je stanoven vyhláškou Ministerstva Vnitra č.247/2001 Sb. kdy minimální počet je stanoven na 12 osob v jednotce. JSDH Vřesina je dle svého vybavení schopna zasahovat u požárů živelných pohrom a také dle svého předurčení stanoveného Hasičským Zahraným Sborem Moravskoslezského Kraje k zásahům v dálničním tunelu Klimkovice.

Členové jednotky tak aby splnili zákonné znalostní a normy stanovené Generálním Ředitelstvím Hasičského Záchranného Sboru České Republiky musí pravidelně procházet odbornými školeními která jsou realizována v Ústřední Hasičské škole, na stanicích Hasičského Záchranného Sboru Moravskoslezského Kraje a pravidelným odborným školením v rámci jednotky. Okruhy které musí každý člen jednotky znát se skládají ze znalosti zákonu o požární ochraně, zákonu o integrovaném záchranném systému, vyhlášce o organizaci a činnostech jednotek požární ochrany, bojovým a cvičebním řádem, organizaci požární ochrany, bezpečnosti práce, požární prevencí, požární taktikou, znát věcné prostředky požární ochrany znalosti technického výcviku, znalosti ochrany obyvatelstva-civilní ochrany, první pomocí a musí být seznámeni s úkoly strojní, chemické, technické a spojové služby v jednotce.

Jednotka SDH Vřesina je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Mercedes-Benz ATEGO 1528F 4x2. Toto vozidlo je určeno k přepravě požárního družstva o početním stavu 5+1. Vozidlo je vybaveno příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou a při použití nízkého nebo vysokého tlaku vody. Vozidlo je také vybaveno věcnými prostředky k  odstraňování následků povodní, práci ve výšce, práci ve vodě, likvidaci bodavého hmyzu a odstraňování následků větrných smrští.

Výjezdové vozidlo

Požární poplach je vyhlašován jednotce Krajským operačním střediskem Moravskoslezského Kraje systémem AMDS (automatic message delivery systém), jde o propracovaný systém SMS a hlasových zpráv s popisem druhu události, adresou a technikou která má vyjet k dané události.

Požární poplach je i nadále možno také vyhlásit sirénou a to tlačítkem umístěným na hasičské zbrojnici nebo jej může vyhlásit sirénou  operátor Krajského operačního střediska Hasičského Záchranného Sboru Moravskoslezského Kraje.

Služba občanům obce Vřesina

JSDH Vřesina zavedla pro občany obce Vřesina bezplatnou službu neakutního (není ohrožen přímo život a zdraví) odchytu a likvidaci bodavého hmyzu.

Kontaktovat nás můžete  na email: JSDH.vresina@seznam.cz

V emailu je zapotřebí uvést adresu místa, jméno a příjmení, tel. kontakt

Nebo telefonicky na tel: +420 773 151 500

V případě ohrožení života nebo zdraví bodavým hmyzem vždy volejte na tísňové telefóní číslol.

.

Jednotka SDH rovněž provádí nábor nových členu výjezdové jednotky kriteria stanovené zákonými normami jsou: věk nad 18 let, zdravotní a fyzická způsobilost. Máte li zájem naučit se něco nového a přispět k požární bezpečnosti v obci Vřesina kontaktujte nás.

Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů obce Vřesina

Malá strana č.p. 70, 742 85 Vřesina

Velitel jednotky Ing. Ondřej Mizera, Ph.D.

Tel.: +420 773 151 500

Email: JSDH.vresina@seznam.cz

www.facebook.com

OBEC

VŘESINSKÉ NOVINY

PRŮTOK V PORUBCE

PORUBKA

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

p

Aktuální teplota

14.7.2024 17:07

Aktuální teplota:

33.8 °C

Vlhkost:

52.6 %

Rosný bod:

22.7 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ODSTÁVKY ČEZ DISTRIBUCE

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace

Rezervace 

KALENDÁŘ

 

Partneři

Kde nás najdete? Obecní úřad ve Vřesině
Hlavní 24, 742 85 Vřesina
mapa
Obec Vřesina
Vřesina