Menu
Obec Vřesina
Vřesina

Obecní policie

Obecní policie Vřesina byla zřízena obecně závaznou vyhláškou Obecního zastupitelstva obce Vřesina č. 9 / 1993, která byla schválena dne 28. 6. 1993. Již od dubna se 2 strážníci vybraní v konkurzu připravovali ve výcvikovém a školícím středisku MP Ostrava na odbornou zkoušku vykonávanou před komisí Ministerstva vnitra. 1. 7. 1993 začali na území obce Vřesina vykonávat pravomoci, pro které mají oprávnění dle Zákona o obecní policii 553 / 1991 Sb.

 • založena v roce: 1993
 • adresa ( služebna OP ): Malá strana 70, 742 85 Vřesina
 • úřední hodiny: pondělí 14.00 – 17.00 hod.
 • e-mail: policie@vresina.cz
 • současný stav: 2 strážníci
 • velitel: Petr Krahulec
 • strážník: Marcel Hruška
 • kontakt: 724 255 125, 733 373 816
 • vybavení: pistole ČZ 75

Zřízení institutu obecní policie vychází z principu, že tato složka bude zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Tomu jsou přizpůsobena i oprávnění v zákoně. Z tohoto titulu má také každý občan právo obracet se na strážníky s žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni požadovanou pomoc v rámci svých oprávnění a možností poskytnout.

Hlavní úkoly Obecní policie:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • se podílí na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii
 • kontrola instalovaných fotopastí při zjištění nezákonné činosti

Oprávnění Obecní policie podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

 • řidič je povinen podrobit se na výzvu strážníka Obecní policie vyšetření ke zjištění,zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou
 • na výzvu strážníka Obecní policie ve stejnokroji je řidič motorového vozidla povinen předložit řidičský průkaz,osvědčení o registraci vozidla, zvláštní průkaz invalidy
 • nechat odtáhnout vozidlo ,které tvoří překážku provozu na pozemní komunikaci nebo jde-li o vozidlo,které neoprávněně podle § 27 stojí na vyhrazeném parkovišti déle jak 3 minuty nebo vjelo na vyhrazené parkoviště určené pro invalidy ve smyslu § 67
 • zastavovat vozidla před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob nebo jestliže řidič nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti silničního provozu
 • k měření rychlosti vozidel

Toto jsou některá oprávnění ,která mají strážníci Obecní policie. Rád bych tady všem řidičům naší obce připomněl § 25 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, kde se v odstavci třetím píše: při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy.

OBEC

VŘESINSKÉ NOVINY

PRŮTOK V PORUBCE

PORUBKA

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

p

Aktuální teplota

25.5.2024 17:05

Aktuální teplota:

19.7 °C

Vlhkost:

73.0 %

Rosný bod:

14.7 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ODSTÁVKY ČEZ DISTRIBUCE

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace

Rezervace 

KALENDÁŘ

 

Partneři

Kde nás najdete? Obecní úřad ve Vřesině
Hlavní 24, 742 85 Vřesina
mapa
Obec Vřesina
Vřesina