Menu
Obec Vřesina
Vřesina

Výzva

Vřesinská příroda - výzva občanům

Výzva k obecné diskuzi na téma : „Co je možné a dobré udělat pro vřesinskou přírodu“ .

Ing. Petr Nedělník , Spolek Vřesinská příroda z.s. 4.4.020 . (publikováno bez úprav správce webu)

Spolek Vřesinská příroda z.s. chce iniciovat debatu metodou „ mozkové bouře“ a pak vybrat to , co je možné.

Pro začátek předkládá „ Banku nápadů“ ke kritice, rozvíjení a doplnění.

Banka nápadů a činností v oblasti péče o přírodu od roku 2020.

Předkládá Spolek Vřesinská příroda z.s.

( Návrh)

Zastupitelstvo obce od roku 2018 nereagovalo na výzvy ke zpracování nového programu obce po roce 2020 zahrnující podstatnou kapitolu péče o přírodu a tak Spolek považuje za účelné shromáždit k diskuzi s obcí a občany návrhy v této oblasti tak ,aby bylo možno tento materiál doplnit a předložit zastupitelstvu obce ke schválení a realizaci.

1) Využití nepoužívaných obecních pozemků v zájmu přírody .

Některé pozemky obce nejsou využívány ( např. pozemek pod pilou) a je na nich možno zřídit třeba školky pro pěstování stromů a keřů pro potřeby obce .

Je nutno tyto pozemky vytypovat, navrhnout organizaci pěstování a používání.

V rámci výuky realizovat malou školku v Základní škole.

Navrhnout jiné možnosti využívání.

2) Realizace záměrů na projekty ochrany přírody uvedených v územním plánu.

Vytáhnout z ÚP tyto záměry a zadat odborníkům k návrhů řešení.

Návrh schválit a realizovat.

Jedná se zejména o tyto záměry : ( vytypovat , formulovat)

3) Akce „ Každý má svou tůňku“.

Jedná se o vytypování hlavně drobných vodotečí zejména roklí , strží … , kde voda protéká hlavně po deštích. Od jejich horních konců

vybudovat svépomocí občanů , spolků, skupin , jednotlivců soustavy mikrotůní podle návodu ke stavbě , zpracované Spolkem.

Jedná se o tak drobné zásahy , že nevyžadují administrativu.

Oslovit spolky, skupiny , ulice ….. s výzvou , aby každý si postavil svou tůňku a podle svého nápadu ji označil.

K tomu Spolek vlastními silami vybuduje v horní části strže Vlčinec soustavu různých tůněk k k prezentaci způsobu zřízení.

4) Vytypování míst , kde by občané mohli sázet stromy , které sami zakoupili.

Např. ( vytypovat)

5) Inspirovat majitele zahrad a pozemků materiálem o tom , jak mohou na nich přispět k biodiverzitě a ochraně přírody .Podporovat ty vlastníky , kteří takové věci chtějí realizovat / arboretum , vodní drobné plochy ……)

6)Odbahnění rybníka v Oši.

Návrh možností provedení, např. možnost odsání nezávadného bahna a jeho dopravy potrubím na obecní louku ke hnojení, nebo pod hráz.

7).Zakoupení částí pozemků bezprostředně souvisejících s rybníkem v Oši.

Je to vhodné pro stabilizaci využívání rybníku obcí.

8). Náměty pro finanční ( materiální ) podporu záměrů ze strany obce k ochraně přírody pro spolky , fyzické osoby … , které jsou ochotny samy takové záměry realizovat. Tady je možno systém poskytování neinvestičních dotací obcí doplnit o tituly a podmínky v Programu dotací.

9Vybudování tůně pod hrází rybníku v Oši a tůně v Kaménkách.

Návrh Spolku na soustavu tůní byl odmítnut radou obce , ale zdá se , že milost z tohoto námětu získala tůň pod hrází a tůň nad rybníkem v Kaménkách.

Spolek připraví nové podklady pro realizaci těchto tůní a předloží je radě se systémem obdobným jako je u Medové louky .

10.) Koupě pozemku se studnami vodovodu obce z roku 1932.

Jedná se o nerealizovaný úkol z PRO do roku 2020. Máme zato, že zdroj vody by mělo být ve vlastnictví obce .

11) Revitalizace Vřesinky.

Jedná se o nesplněný úkol z PRO do roku 2020. Projekt revitalizace (renaturalizace ), by měl být zadán odborníkovi a po diskuzi realizován.

12.) Hospodaření v obecních lesích.

Prověřit lesní plány s ohledem na sucho a navrhnout opatření . Zadat odborníkovi.

Realizovat v dalších letech.

13). Ověření možnosti realizace vyhlášení přírodní rezervace Mexiko + ……

resp,návrh na vyhlášení přírodní památky

Jedná se o zmapování navrhovaného území podle kriterií pro vyhlášení tak , aby to podpořilo návrh Spolku nebo obce na realizaci Krajským úřadem .

Je to rozsáhlá práce nezaručující úspěch. Rezervaci vyhlašuje Kraj, schůdnější se zdá vyhlášení přírodní památky .

14). Řešení vypouštění odpadních vod mimo kanalizaci.

K tomu je potřeba provést inventuru tohoto stavu a navrhnout řešení, včetně zaslepení vývodů.

15) Obnova břehových porostů vodotečí.

Vytypovat místa , druhy rostlin , zpracovat harmonogram realizace

16) Spolupráce při realizaci pozemkových úprav , pokud budou prováděny .

17) Řešení starých meliorací.

Inventura meliorací, návrhy na opatření, zpracuje odborník

18) Jednání s Povodím Odry o ekologických záměrech , které má v oblasti Porubky, (vodohospodářské plány …., návrh ekologických záměrů pro PO.)

19). Oprava jezů

Asi jen jeden na dolním toku Vřesinky – spojit s tůní.

20) Návrh na nová vodní díla

Zejména na místech starých, původních.

21) Organizace řešení povodňových škod na ekologických zařízeních vodotečí

Návrh způsobu a zodpovědnosti

22) Revitalizace zeleně v prostoru Kaménky

Jako logické pokračování Medové louky , aleje stromů……

23)Využití , odvedení vody ze stávajích trvalých pramenů na území Vřesiny .

Inventura , označení , vydatnost přítoků , návrhy na řešení.

24) Stavba větrolamů.

Vytypování vhodných míst, realizace

25. Řešení erozí a splavů zeminy

Např. Cypky , protierozní projekt + výsadba sadu.

26.) K tomu je třeba navrhnout způsob projednání tohoto materiálu s obcí a s občany , úpravy o další náměty , předložení zastupitelstvu a termíny této činnosti

Atd. atd.

Náměty, kritiku , vyjádření prosím na email petr.ned zavináč email.cz

Volný čas

VŘESINSKÉ NOVINY

PRŮTOK V PORUBCE

PORUBKA

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

p

Aktuální teplota

14.7.2024 14:07

Aktuální teplota:

35.3 °C

Vlhkost:

51.9 %

Rosný bod:

23.9 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ODSTÁVKY ČEZ DISTRIBUCE

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace

Rezervace 

KALENDÁŘ

 

Partneři

Kde nás najdete? Obecní úřad ve Vřesině
Hlavní 24, 742 85 Vřesina
mapa
Obec Vřesina
Vřesina