Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

INTERAKTIVNÍ MAPA

interaktivní mapa

PRŮTOK V PORUBCE

PORUBKA

Krizová karta obce

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

p

logoPROVOZNÍ DOBA

Pondělí ZAVŘENO   13:00 - 18:00
Úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Středa ZAVŘENO   13:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Telefon: 954 274 285

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální teplota

24.9.2022 22:24

Aktuální teplota:

8,8 °C

Vlhkost:

93,7 %

Rosný bod:

7,8 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Volby

Na této stránce naleznete dostupné informace týkající se připravovaných voleb.

Pro zajímavost: volbiště - virtuální volební klání.

 

Volební videa Ministerstva vnitra k nadcházejícím volbám (jak upravit hlasovací lístek, informace ke kandidátním listinám, podmínky hlasování v obecních volbách, do Senátu atd.)

https://www.youtube.com/watch?v=ym0f9n1UBfs&list=PL1Cp5doNb3zTiTyFPMid1TgBS9gn7dt4U&index=1

Oznámení  o době a místě konání voleb do zastupitelstva obcí a Senátu Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR 

Žádost o voličský průkaz

 

Ve volbách do zastupitelstev obcí se nevydávají voličské průkazy. Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR se voličský průkaz vydává.

 

Volič však může hlasovat pouze v rámci v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Vřesina patří do senátního obvodu 67, volič proto může volit na voličský průkaz pouze v některé z těchto obcí:

Popis volebního obvodu 67

Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Bílovec, Bítov, Bordovice, Bravantice, 

Frenštát pod Radhoštěm, Fulnek, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jistebník, Kateřinice, Klimkovice, 

Kopřivnice, Kujavy, Kunín, Libhošť, Lichnov, Mořkov, Mošnov, Nový Jičín, Olbramice, Petřvald, Příbor, Pustějov, 

Rybí, Sedlnice, Skotnice, Slatina, Studénka, Šenov u Nového Jičína, 

Štramberk, Tichá, Tísek, Trnávka, Trojanovice, Velké Albrechtice, 

Veřovice, Vrchy, Vřesina, Závišice, Zbyslavice, Ženklava, Životice u Nového Jičína

 

2022_žádost o vydání voličského průkazu

 

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022

 

 

Starosta obce Vřesina jmenuje

 

v souladu s § 14c odst. 1 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zapisovatele okrskových volebních komisí, a to:

 

pro volební okrsek č. 1 se sídlem Vřesina, ul. Osvobození 514 – Kateřina Štěrbová

 

pro volební okrsek č. 2 se sídlem Vřesina, ul. Osvobození 514 – Jana Rašíková

 

pro volební okrsek č. 3 se sídlem Vřesina, ul. Osvobození 514 - Iveta Bártová

 

Ve Vřesině 09.08.2022

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022 

 

Starosta obce Vřesina poskytuje v souladu s § 15 odst.1 písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Parlamentu ČR, informace o počtu a sídlech volebních okrsků:  

 

Volební okrsek č. 1

 

volební místnost č.1 v přízemí budovy základní školy, ul. Osvobození 514, Vřesina.

 

Volební okrsek č. 2

 

volební místnost č.2 v přízemí budovy základní školy, ul. Osvobození 514, Vřesina.

 

Volební okrsek č. 3          

 

volební místnost č. 3 v přízemí budovy základní školy, ul. Osvobození 514,  Vřesina.  

 

Ve Vřesině 09.08.2022

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

ve Vřesině pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022

 

Starosta obce Vřesina stanoví v souladu s § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, minimální počty členů okrskových volebních komisí ve Vřesině:

 

okrsková volební komise č. 1   má   6 členů

okrsková volební komise č. 2   má   6 členů

okrsková volební komise č. 3   má   6 členů

Zapisovatel je členem okrskové volební komise.

 

Ve Vřesině 25.7.2022

Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Vřesina pro volební období 2022-2026

Zastupitelstvo obce Vřesina v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo na svém zasedání konaném dne 8. 6. 2022 počet členů zastupitelstva na volební období 2022-2026 na 15 členů.

Ve Vřesině 27.6.2022

 

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Hlasování probíhá pouze ve dnech voleb ve volebních místnostech České republiky.

Voličem je

 • státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
 • občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

 

Hlasovací lístek

Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je v zápatí uveden text "Pokračování na druhé straně".

Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.

Pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku neobsazené.

Volby do zastupitelstev obcí se konají společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou tak os sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (20. září 2022).

Vzorový hlasovací lístek a informace o případných tiskových chybách jsou zveřejněny ve volební místnosti.

 

Informace o vzdání se a odvolání kandidáta

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud registrační úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

 

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním pasem České republiky,
 • jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).
   
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.
 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

 1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

 2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

 3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
   

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

 

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

 

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2022

 

Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá pouze na území České republiky, a to ve 27 senátních volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz.

Volební obvod č. 67 Sídlo: Nový Jičín

Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Bílovec, Bítov, Bordovice, Bravantice, Frenštát pod Radhoštěm, Fulnek, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jistebník, Kateřinice, Klimkovice, Kopřivnice, Kujavy, Kunín, Libhošť, Lichnov, Mořkov, Mošnov, Nový Jičín, Olbramice, Petřvald, Příbor, Pustějov, Rybí, Sedlnice, Skotnice, Slatina, Studénka, Šenov u Nového Jičína, Štramberk, Tichá, Tísek, Trnávka, Trojanovice, Velké Albrechtice, Veřovice, Vrchy, Vřesina, Závišice, Zbyslavice, Ženklava, Životice u Nového Jičína

 

Voličem je

 • občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší věku 18 let;
 • ve druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději 1. října 2022 dovrší věku 18 let.

 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud přihláška některého kandidáta nebyla zaregistrována.

Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (20. září 2022).

Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

 

Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta. Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

 

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

 

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče také neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Hlasování na voličský průkaz

(viz Hlasování na voličský průkaz)

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

 

Druhé kolo voleb do Senátu

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.

Druhé kolo se bude konat v pátek 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může uskutečnit v pátek 7. října 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky (barvy šedé) pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb. Zde také obdrží úřední obálku (barvy šedé).

 

Byly vyhlášeny volby do obecních zastupitelstev a do 1/3 Senátu

Volby se uskuteční ve dnech 23. a 24. 9. 2022.

Případné 2. kolo senátních voleb proběhne 30. 9. - 1. 10. 2022

 

 

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 5. dubna 2022


o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí
a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech
a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

I.
Podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993
Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuji volby
do Senátu Parlamentu České republiky
ve volebních obvodech č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70,
73, 76, 79 a stanovím dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

II.
Podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
vyhlašuji volby
do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech
a stanovím dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

III.
Na základě § 123 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
vyhlašuji volby
do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
a stanovím dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

Prezident republiky:
Zeman v. r.


Předseda vlády:
Fiala v. r.