Menu
Obec Vřesina
Vřesina

Školní zahrada

Školní zahrada čarovná, zábavná i poučná

OPZP_CMYK_H_2radky

Školní zahrada čarovná, zábavná i poučná

V rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí prioritní osy 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací získala obec Vřesina dotaci na projekt Školní zahrada čarovná, zábavná i poučná vedenou pod číslem CZ.1.02/7.1.00/13.17811.

Projekt si klade za cíl vybudovat přírodní školní zahradu rozdělenou do několika zón s různým způsobem využití. U každé převládá hlavní téma, které je doplněno dalšími, takže každá partie má ve výsledku vícestranné využití. Základními zónami jsou zóna SPORTOVNÍ (hřiště, stezka zdatnosti, lezecká stěna), zóna PRAKTICKÉHO POZNÁVÁNÍ (geobotanická expozice, planetární systém, květinová louka) zóna DIDAKTICKÁ (přírodní učebna), zóna TVOŘIVÉ HRY („staveniště“, pískoviště, proutěné stavby, vodní hrátky, venkovní ateliér, akustické prvky, hmatový chodník a hmatová zídka) a zóna AKTIVNÍ HRY (hrací prvky z akátu).

IMG_4743

ZÓNA SPORTOVNÍ

Stezka zdatnosti má být sestavena z prvků pro cvičení obratnosti a balančních schopností dětí (lanové prvky), dále mají být přidány prvky pro fyzickou zdatnost – přelézací překážka s lanovou sítí a dřevěným žebříkem, překážka „pavučina“ dále ručkovací sestava s podélnou tyčí a závěsnými úchopy a sestava pro cvičení sedů a lehů.

Lezecká stěna bude umístěna na fasádu tělocvičny. Je koncipována jako systém navazujících vodovzdorných tabulí s lezeckými chyty, výška do 3 metrů umožňuje volné využití dětmi bez nutnosti zajišťování bezpečnostním úvazem.

ZÓNA PRAKTICKÉHO POZNÁVÁNÍ

Geobotanická expozice – jednotlivé segmenty budou věnovány určitému geologickému materiálu a jemu příslušející garnituře rostlinných a živočišných druhů. Děti budou mít příležitost ozřejmit si podobu základních nerostných materiálů např. žula, pískovec, břidlice, vápenec.

Planetární systém má sloužit jako odpočívadlo se žulovými balvany sestavenými jako model Sluneční soustavy. Plocha planetárního systému bude vysypán vrstvou drobných oblázků, dráhy planet pak řádkem žulových kostek nebo odseků.

Květinová louka tj. plocha osetá směsí trav a kvetoucích bylin, která ukazuje rozmanitost lučního biotopu (rostlinné druhy, druhy hmyzu apod.). Prostor bude sloužit k pozorování a poznávání rostlin případně živočichů.

ZÓNA DIDAKTICKÁ

Přírodní učebna s lavicemi – povrch učebny a jejího okolí je z mechanicky zpevněného kameniva, vodopropustný, přírodního charakteru. Lavice budou vyrobeny z půlené kulatiny, která bude upevněna na nožkách opět z půlené kulatiny. Celá učebna bude do budoucna porostlá plazivými rostlinami.

ZÓNA TVOŘIVÉ HRY

Pískoviště budou vybudována dvě pískoviště v nepravidelném tvaru lemována oblými kameny a kmeny stromů.

Staveniště bude zřízeno mezi oběma pískovišti, aby bylo možno používat stavební materiál případně i v pískovišti. Bude opět ohraničeno balvany a kmeny, zapuštěnými do země, povrch bude vysypán oblázky. Jako stavební materiál budou k dispozicikameny různých tvarů a velikostí, větve, větvičky, šišky, odřezky prken a hranolů (bezpečně upravené).

Proutěné stavby budou mít podobu chýší nebo tunelů a budou umístěny v blízkosti staveniště. Mohou být i sezónně vyzdobeny.

Vodní hrátky – základem této aktivity je zřízení uzavřeného vodního okruhu, kdy je voda čerpadlem vedena z podzemní jímky ke koruně svahu, kde v podobě tří pramenů vyvěrá  a pak v různě provedeném korytě stéká dolů na rovinu. Navrhovaný vodní systém lze použít především jako prvek pro tvořivou hru s velkým významem pro vytváření vztahu k vodě a jejímu „životu“.

Akustická sestava je tvořena prvky vyrobenými především ze dřeva, případně doplněnými o prvky kovové a plasty – slouží jednak rytmické přípravě, jednak k rozlišování různých barev zvuků, jaké vydávají jednotlivé materiály (dřevo, kov, plast).

Venkovní atelier bude vybaven posedovými i pracovními prvky v podobě barevných dřevěných krabic, které jsou štosovatelné. Mají sloužit jako sedací nebo pracovní plochy, následně i jako plochy výstavní.

Hmatový chodník je prvek zaměřený na smyslové vnímání přírodních prvků s důrazem na hmat případně čich. Hmatové vjemy by měly být prováděny bosýma nohama, poslepu, případně by měl sloužit pro cvičení rovnováhy.

Hmatová zídka – do betonu budou vtlačeny různé předměty (kamínky různých tvarů, plastové uzávěry apod.), které lze poslepu prozkoumávat hmatem.

ZÓNA AKTIVNÍ HRY

Kapitánský můstek bude zřízen v blízkosti vodních hrátek v koruně svahu, z něhož lze přehlédnout celou vodní terasu.

Herní prvky z akátového dřeva budou sloužit pro hry procvičující obratnost a zdokonalování fyzických možností dětí. Prvky tvoří průlezka s různými nástupnými prvky a skluzavkou, houpací hnízdo, hrací domeček, houpačka a vyhlídková věž.

V rámci projektu mají být dodány ještě didaktické pomůcky jako hmyzí hotel, barevné karty se živočichy, omalovánky a kreslící tabule, které mají být umístěny na jednotlivé části oplocení.

OBEC

VŘESINSKÉ NOVINY

PRŮTOK V PORUBCE

PORUBKA

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

p

Aktuální teplota

25.5.2024 16:05

Aktuální teplota:

29.2 °C

Vlhkost:

45.8 %

Rosný bod:

16.3 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ODSTÁVKY ČEZ DISTRIBUCE

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace

Rezervace 

KALENDÁŘ

 

Partneři

Kde nás najdete? Obecní úřad ve Vřesině
Hlavní 24, 742 85 Vřesina
mapa
Obec Vřesina
Vřesina